Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   16.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET  A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Haberler
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN 18/05/2008 TARİH VE 5346 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNE AİT DERNEĞİMİZ GÖRÜŞLERİ 03.02.2007
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı kullanımına ilişkin 18/05/2008 tarih ve 5346 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ait derneğimiz görüşleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. M. Hilmi GÜLER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doc. Dr. Sami DEMİRBİLEK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Sayın Budak DİLLİ, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Dr. Y. Müh. Soner AKSOY ve tüm komisyon üyeleri ile EİE Genel Müdürlüğü ve Diğer İlgili Kurum ve  Kuruluşlara yazılı olarak takdim edilmiş olup, Kanunda yapılacak değişikliklerde Derneğimiz görüşlerinin dikkate alınacağı bildirilmiştir.
 
 
RÜZGAR ENERJİSİ VE SU SANTRALLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
(RESSİAD)’NİN
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN 18.05.2005 TARİH VE 5346 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ’NE AİT
GÖRÜŞLERİ
 
- Madde 6 (c) maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;
“ Bu kanun kapsamında satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yıl için EPDK’nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatıdır. Ancak uygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/ kWh karşılığı YTL’den az olamaz.”
 
GEREKÇE
YEK Belgeli Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesislerinde üretilen elektriğin satış fiyatı için 5,5 Euro Cent/ kWh üst sınır getirilmesi, yenilenebilir enerji sektörünün serbest piyasa koşullarında gelişmesini önleyici, yatırımları caydırıcı bir unsur olacaktır. Şöyle ki; Türkiye Ortalama Satış Fiyatının Serbest Piyasa Koşullarında yükselerek 5,5 Euro Cent’i aşması durumunda, Dağıtım Şirketleri her halükarda piyasadaki Doğalgaz,Kömür vb. santrallerden 5,5 Euro Cent’in üstünde elektrik satın almak durumunda kalacaklar ve bu tavan fiyat nedeniyle YEK Belgeli Enerji Kaynakları Serbest Piyasa Fiyatından Dağıtımcılara elektrik satamayarak bir nevi cezalandırılmış olacaktır. Sektörün desteklenmesi, yatırımların önünün açılması için çıkartılması istenen kanun teklifinin bu haliyle kanunlaşması halinde maksada uygun olmayacağı görüşündeyiz. Bu nedenle YEK Belgeli Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesislerinde üretilen elektriğin satış fiyatına 5,5 Euro Cent/kWh üst sınır getirilmesinin kanun teklifinden çıkartılması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
- Madde 6’ya aşağıdaki bentlerin ilave edilmesi.
“YEK belgeli üretim tesislerine, İletim ve/veya Dağıtım Sistem Bağlantı ve Kullanım Ücretleri yüzde seksen beş indirimli olarak uygulanır.”    
GEREKÇE
Bilindiği üzere Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesislerinin kapasite faktörleri Konvansiyel Kaynaklı Üretim Tesislerinin ancak yarısı veya daha azı kadardır. TEİAŞ ise Bağlantı ve Sistem Kullanım Bedellerini tesis kurulu gücünü baz alarak tespit etmektedir. Bu durumda kurulu güçlerinin tamamına yakınını elektrik enerjisine çevirerek iletim sistemini kullanan üretim tesislerine nazaran, kurulu güçlerinin ancak %40-50’sini kullanabilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri için bu uygulama adil olmamaktadır. Bununla beraber , rüzgar elektrik üretim tesisleri için rüzgarın en yoğun olduğu Batı Bölgeleri’nde Bağlantı ve Sistem Kullanım Bedelleri çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Doğal Kaynaklarımızın yerini değiştirmek mümkün olmadığından, her yıl ödenen bu bedellerin düşürülmesi kredi geri ödeme döneminde projelerin nakit akışına pozitif katkı sağlayacaktır.
 
“YEK Belgeli Üretim Tesisleri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine göre piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilen Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarından muaftır. “
            GEREKÇE   
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY)’ne göre uygulanan Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı, Yük Alma/Atma Talimatlarına ve Enerji Fazlası/Açığına ilişkin olarak piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilmekte ve ilave bir maliyet getirmektedir. Ancak YEK Belgeli Üretim Tesislerinin üretim miktarları doğa şartlarına bağlı olduğundan Yük Alma Talimatları ile üretimlerini artırma ve kontrol etme imkanları bulunmamaktadır. YEK Belgeli Üretim Tesisleri yönetmeliğe göre dengeleme birimi olarak kabul edilmemekte Yük Alma/Atma teklifleri vermemekte ve  Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarının oluşmasına bir etkide bulunmamaktadır. Bu nedenle YEK Belgeli Üretim Tesislerinin Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarından muaf olmaları gerekmektedir.
 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr