Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   16.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET  A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Etkinlikler
RESSiAD Yönetiminin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN'u Ziyareti 13.12.2005
RESSİAD Yönetiminin
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun’u ziyareti

10 Aralık 2004

 
RESSİAD Yönetimi adına, Yönetim Kurulu’ndan Başkan Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır, Genel Sekreter Tolga Bilgin, Üye Reşat Köymen, Denetim Kurulu’ndan Üye Levent Erdemir,  RESSİAD üyelerinden Ahad Berkin ve Vehbi Bilgin’den oluşan heyetimiz, 10 Aralık 2004 cuma günü saat 14.00’de Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun’u ziyaret ederek, derneğimizin genişleyen çalışma konuları hakkında bilgi vermişler, komisyona geri çekilen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı”na ilişkin RESSİAD görüşlerini ortaya koymuşlar, bu tasarıda söz konusu sanayinin desteklenmesi için de talep bulunmuşlardır. Bu görüşmeye Başmüfettiş ve Bakan Danışmanı Sayın Cavit Öztürk de katılmıştır.
 
 
 
10 Aralık 2004/ toplantıya katılanlardan bir grup görünüm, soldan sağa: C. Öztürk, A. Berkin,
M. Ö. Ültanır, Bakan Ali Coşkun, R. Köymen, L. Erdemir
 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun’a, toplantının başlangıcında yapılan yazılı ve sözlü sunumda Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır şöyle konuşmuştur:
 
Sayın Bakanımız,
 
10 Aralık 2004 tarihli bugünkü ziyaretimiz, RESSİAD Yönetimi adına zatıalinizi dördüncü ziyaretimiz oluyor. Önceki ziyaretlerimizde RESSİAD, Rüzgar Enerji Santralları Sanayii İşadamları Derneği idi. 19 Ekim 2004 tarihinde yaptığımız son Genel Kurulumuzda, rüzgar enerjisine su enerjisini de eklenmiştir. Kısaltılmış adı aynı kalmak üzere RESSİAD,  Rüzgar Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği’ne dönüşmüş bulunuyor. RESSİAD, yenilenebilir enerjiler konusunda Türkiye’nin ilk ve en eski, en köklü sivil toplum kuruluşudur.
 
RESSİAD, rekabetçi enerji piyasası koşullarında çalışmayı amaçlayan firmaların ortak platformu olduğu için, yap-işlet-devret santrallarının yanında yer almadığı gibi, rüzgar ve hidrolikten üretilecek yeşil elektrik için, piyasa fiyatının üzerinde fiyat ayrıcalığının savunuculuğunu da yapmamaktadır. Ancak, yenilenebilir enerji kaynakları arasında, bugünkü teknolojik, ekonomik ve ülkemizin potansiyel koşullarında en önemli iki kaynak olan rüzgar ve sudan elde olunacak elektrik için, diğer birincil kaynaklarla rekabet edebilecek kendine özgü bir piyasa kulvarının gerekliliğine inanmaktadır.
 
Bildiğiniz gibi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanmış, Komisyondan geçmiş Meclis Genel Kurulu’nun gündemine girmiş, son anda 14 Temmuz 2004 akşamı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis Genel Kurul gündeminden çekilmiş bulunan, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı” bulunuyor. Bu geri çekme işleminden dolayı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olan tek kuruluş da RESSİAD’dır. Çünkü biz bu tasarının yeniden düzenlenmesi gerektiği inancındayız.
 
RESSİAD, yenilenebilir kaynaktan üretilecek elektriğe farklı fiyat uygulamasını ülke çıkarları açısından yararlı görmemekte, hatta sakıncalı bulmaktadır. Yakın gelecekte Hazine’ye yük getirmesi endişesini de taşımaktayız. Bunun yerine, yenilenebilir kaynakların desteklenmesi için fiyat dışında kalan başka mekanizmaların devreye sokulması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar da yatırım maliyetini düşürecek önlemlerdir.
 
·        RESSİAD, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı’nın farklı ve subvansiyonlu fiyat uygulamasını öngören 6. maddesinin tasarıdan çıkarılmasını, bunun yerine yatırım maliyetini düşürecek önlemler içeren mekanizmalar oluşturulması gerektiğini savunuyor.
 
·        Ayrıca, Orman ve Hazine’nin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla kullanılması halinde gerekli izinlerin verilmesi açısından ödenmesi gereken bedellerin yatırım döneminde tamamen ortadan kaldırılmasını, işletme döneminde yatırımcıya destek sağlayacak düzeyde minimuma indirilmesini RESSİAD olarak talep ediyoruz.
 
·        Bunların dışında, Orman ve Hazine’nin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler üzerine inşa ve montajı yapılan tesislerin çıplak mülkiyetinin lisans sahibi firmaya ait olmasını ve firmanın, EPDK’dan alacağı yeni izin ve lisanslara uygun olarak, lisans süresi içinde veya sonunda, bu tesisleri sökerek başka bir yere nakletme hakkı bulunmasını, lisans süresinin uzatılması veya tesise yeniden lisans verilmesi halinde, araziye ait kira bedelinin, aynı esaslara uygun olarak, 99 yıla kadar uzatılabilmesi de bir diğer talebimizdir.
 
·        Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı’nda Yeşil sertifika uygulaması ve uluslararası boyutta bir sertifika ticaretine ilişkin bir düzenleme olmayışı, RESSİAD tarafından büyük eksiklik olarak görülmektedir. Bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerektiği inancındayız. Ayrıca, yeşil elektriğin yurt dışına ihracı için her türlü kolaylığın ve önceliğin sağlanacağı düzenlemelere yer verilmelidir kanaatindeyiz. Kyoto Protokolü ve İklim Değişikliği Anlaşması’nın ilkeleri de sertifikasyon uygulamasını zorunlu duruma getirmektedir. Yenilenebilir kaynakların en önemli teşvik unsuru, yeşil sertifika uygulaması sonucu Avrupa bazında yapılabilecek sertifikasyon ticareti olacağına inanıyoruz.
 
·        Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı'nın bir önemli eksikliği de, bu tür santralların kurulması için gerekli makina ve donanımların temini için yurt içinde oluşabilecek bir sanayiyi öngörmemiş ve böyle bir sanayinin oluşması için gerekli teşviklere yer vermemiş oluşudur. Oysa, Türk sanayii ve bu konuda yan sanayi görevi yapabilecek KOBİ’ler açısından bu husus çok önemlidir.
 
Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nda Türkiye’de yenilenebilir enerjileri destekleyen bir yasanın olmadığı ve çıkarılması gerektiği vurgulanıyor. Bu yasa Türkiye’nin ulusal çıkarları için de gerekiyor. Ancak, proje tacirlerinin değil, gerçek yatırımcıların çıkarlarını koruyacak ve ülkeye kazanç sağlayacak bir yasaya ihtiyacımız var. Mevcut tasarının değiştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Taleplerimize ilişkin olarak göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
 
Daha sonra heyet üyelerimiz, RESSİAD’ın politikası doğrultusunda sorunlarımızı, Meclis Genel Kurulu gündeminden çekilen, ancak AB İlerleme Raporu’nda da eksikliği vurgulanan yenilenebilir enerjilerin kullanımına ilişkin yasal düzenlemenin (bizim gündemimizdeki adı ile “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı”nın) değiştirilerek ve düzeltilerek yasalaştırılması gerektiğine ilişkin görüşlerini sunmuşlar, konunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile olan ilgisi ve ayrıca Sayın Bakan’ın enerji konularına vâkıf oluşu nedeniyle,  Bakan Sayın Coşkun’dan geniş kapsamlı ve çok yönlü destek istenmiştir.
 
Sayın Coşun, RESSİAD’ı yakından tanıdığını ve çalışmalarımızı izlediklerini belirterek, heyetimizi aktivitelerimizden dolayı kutlamışlar, haklı isteklerimiz doğrultusunda gerek sanayi ile ilgili konularda ve gerekse Hükümet çalışmaları düzeyinde ve RESSİAD’ın çeşitli bakanlıklarla ve TBMM ile olan ilişkilerinde daima destekleyici olacaklarını belirtmişlerdir. Sorunlarımızın çözümüne yardımcı olma vaadinde bulunmuşlardır.
 
Ayrıca, endüstri merkezlerinde elektrik tüketicileri açısından kolaylıklar öngördükleri gibi, elektrik üreticileri için de kolaylıklar getirdiklerini belirtmişlerdir. Türkiye’nin enerji tüketiminin sanayi gelişimine paralel olarak arttığını ve bu artışın süreceğini vurgulayarak, yerli ve yerel kaynakların, bu kapsamda tükenmez enerjiler olan yenilenebilir kaynakların, özellikle boşa akan suların ve boşa esen rüzgârın değerlendirilmesinin önemi üzerinde durarak, bunun ülkeye döviz kazandıracağını, ekonomik büyümemize katkı sağlayacağını vurgulamışlardır. Görüşme samimi bir ortamda, karşılıklı ve tam uyum içinde gerçekleşmiştir.
 
Başarılı çalışmaları ve etkin devlet adamlığı ile tanınan Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Ali Coşkun’a, RESSİAD’a gösterdikleri yakınlıktan ötürü bir kez daha teşekkür ederiz.
 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr