Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   16.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET  A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Etkinlikler
RESSiAD Yönetiminin Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE'yi Ziyareti 15.12.2005
RESSİAD Yönetiminin
Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe’yi ziyareti

10 Aralık 2004

 
RESSİAD Yönetimi adına, Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır başkanlığında, Yönetim Kurulu’ndan Reşat Köymen, RESSİAD Üyelerinden Vehbi Bilgin ve Ahad Berkin’den oluşan heyetimiz, 10 Aralık 2004 cuma günü saat 11.15’de Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe’yi ziyaret ederek, gerek “Orman Kanunu” ve gerekse “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak, orman alanlarının kullanımı için gerekli izin ve bedeller, çevre açısından Yeşil Sertifika uygulaması konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu görüşmeye Bakanlıktan, Bakan Danışmanı Sayın Vahdettin Gökçe de katılmıştır.
 
 
           
10 Aralık 2004/ Soldan sağa: A. Berkin, R. Köymen, M. Ö. Ültanır,  Bakan O. Pepe, V. Bilgin
 
Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE’ye, RESSİAD’ın bu ziyarete ilişkin görüş ve dilekleri yazılı olarak da sunulmuştur. Görüşmenin başlangıcında yapılan yazılı ve sözlü sunumumuz şöyledir:
 
Sayın Bakanımız,
 
10 Aralık 2004 tarihli bugünkü ziyaretimiz, RESSİAD Yönetimi adına zatıalinizi ikinci ziyaretimiz oluyor. Birinci ziyaretimizde RESSİAD, Rüzgar Enerji Santralları Sanayii İşadamları Derneği idi. 19 Ekim 2004 tarihinde yaptığımız son Genel Kurulumuzda, rüzgar enerjisine su enerjisini de eklenmiştir. Kısaltılmış adı aynı kalmak üzere RESSİAD,  Rüzgar Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği’ne dönüşmüş bulunuyor. RESSİAD, yenilenebilir enerjiler konusunda Türkiye’nin ilk ve en eski, en köklü sivil toplum kuruluşudur.
 
RESSİAD, rekabetçi enerji piyasası koşullarında çalışmayı amaçlayan firmaların ortak platformu olduğu için, yap-işlet-devret santrallarının yanında yer almadığı gibi, rüzgar ve hidrolikten üretilecek yeşil elektrik için, piyasa fiyatının üzerinde fiyat ayrıcalığının savunuculuğunu da yapmamaktadır. Ancak, yenilenebilir enerji kaynakları arasında, bugünkü teknolojik, ekonomik ve ülkemizin potansiyel koşullarında en önemli iki kaynak olan rüzgar ve sudan elde olunacak elektrik için, diğer birincil kaynaklarla rekabet edebilecek kendine özgü bir piyasa kulvarının gerekliliğine inanmaktadır.
 
Bildiğiniz gibi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanmış, Komisyondan geçmiş Meclis Genel Kurulu’nun gündemine girmiş, son anda 14 Temmuz 2004 akşamı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis Genel Kurul gündeminden çekilmiş bulunan, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı” bulunuyor. Bu geri çekme işleminden dolayı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olan tek kuruluş da RESSİAD’dır. Çünkü biz bu tasarının yeniden düzenlenmesi gerektiği inancındayız.
 
RESSİAD, yenilenebilir kaynaktan üretilecek elektriğe farklı fiyat uygulamasını ülke çıkarları açısından yararlı görmemekte, hatta sakıncalı bulmaktadır. Yakın gelecekte Hazine’ye yük getirmesi endişesini de taşımaktayız. Bunun yerine, yenilenebilir kaynakların desteklenmesi için fiyat dışında kalan başka mekanizmaların devreye sokulması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar da yatırım maliyetini düşürecek önlemlerdir.
 
 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ YETKİ ALANINDAKİ KONULAR 
 
Bu kapsamda Bakanlığınızı ilgilendiren önlemler olarak;
1) Orman alanları ile ilgili gerekli izin ve bedeller,
 
2) Çevre açısından Yeşil Sertifika ihdası, uluslararası boyutta kabul görecek sertifikasyon merkezinin oluşturulması, Kyoto Protokolü ve İklim Değişikliği Anlaşması ilkelerine uygun sertifikasyon uygulamasının başlatılması ile sertifika ticaretine imkan tanınması,
önem kazanmaktadır.
 
Orman alanları ile ilgili gerekli izin ve bedeller
 
Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri (hidroelektrik, rüzgar, vb.) ağırlıklı olarak orman alanları içerisinde yer almaktadır. Bu tesislerin kurulabilmesi için söz konusu orman alanlarının kullanılabilmesine dair izin alınması gerekmektedir. Yürürlükte olan orman mevzuatı (Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler), bu izinlerin verilmesi için çok ağır ve yatırımcıları caydırıcı şartlar içermektedir.
 
Orman alanlarının bedeli mukabili izin ile kullanılabilmesine dair hususlar 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesi’nin, 17.06.2004 tarih ve 5192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan son haline göre, kamu yararı içeren faaliyetler için 49 yıl’a kadar süreyle bedeli karşılığında izin verilebilir. İzin süresinin sonunda tüm bina ve tesisler bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü’nün tasarrufuna geçer. İzin şartlarına uygun faaliyet gösterenlerin izin süreleri, tesislerin rayiç değerine göre belirlenecek yıllık bedel ile 99 yıl’a kadar uzatılabilir.  Bu durumda tüm bina ve tesisler bu sürenin sonunda devredilir.
 
Şu anda yürürlükteki mevzuata göre; izin verilmesi halinde tahsil edilecek bedeller şöyledir:
 
  1. 05.04.1995 tarih ve 22249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik (Sekizinci Bölüm, Madde: 52, 53, 54, 57).
  2. 24.03.2002 tarih ve 24705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller (Madde: 5/b).
  3. 24.03.2002 tarih ve 24705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller (Madde: 4/f).
 
Bu kapsamda tahsil edilen bedeller ve oranları/tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 
 
Mevzuat
Bedel
Tutarı (2004 yılı)
Tahsilat
i

Ağaçlandırma Bedeli

347,500 TL/m2
bir defa
i
Toprak Bedeli
55,000 TL/m2
bir defa
i
Arazi Tahsis Bedeli
Proje Bedeli’nin %0.5’i
yıllık
ii
ORKÖY Fonu
Proje Bedeli’nin %3’ü
bir defa
iii
Ağaçlandırma Fonu
Proje Bedeli’nin %2’si
bir defa
i
Teminat
Bakanlık belirliyor (2.5 Milyar TL)
bir defa
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı’nın Komisyondan geçen, “Arazi ihtiyacına ilişkin uygulamalar” başlığı altındaki 8. maddesi bu konuda şu düzenlemeyi öngörmüştür:
 
Madde 8- Orman ve Hazine’nin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla kullanılması halinde, bu araziler için Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Yatırım döneminde izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izin bedellerine yüzde elli indirim uygulanır. Orman arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri alınmaz.
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı’nın, Orman ve Hazine’nin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların kullanımına ilişkin 8. maddesi, bu konuda pek bir değişiklik önermiyor.
 
Komisyona gelen taslaktaki, “yatırım dönemi için kira dahil, herhangi bir ad altında bedel alınmaz” hükmü çıkarılmış bulunmaktadır. Bunun eklenmesi gerektiği gibi, alınacak oranların yeniden gözden geçirilerek azaltılması gerektiği inancındayız. Ayrıca, lisans süresi sonunda santral ve mütemmim cüzlerinin Orman İdaresine ya da herhangi bir başka makama kalmaması için söz konusu 8. maddeye şu hükmün de eklenmesini tasviplerinize arz ederiz:
 
“Maddeye eklenecek fıkra: “Arazi üzerine inşa ve montajı yapılan tesislerin çıplak mülkiyeti lisans sahibi firmaya aittir ve firma, EPDK’dan alacağı yeni izin ve lisanslara uygun olarak, lisans süresi içinde veya sonunda, bu tesisleri sökerek başka bir yere nakledebilir. Lisans süresinin uzatılması veya tesise yeniden lisans verilmesi halinde, araziye ait kira bedeli, aynı esaslara uygun olarak, 99 yıla kadar uzatılır.”
 
 
YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMASI
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı’nda Yeşil sertifika uygulaması ve uluslararası boyutta bir sertifika ticaretine ilişkin bir düzenleme olmayışı, RESSİAD tarafından büyük eksiklik olarak görülmektedir. Bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerektiği inancındayız. Ayrıca, yeşil elektriğin yurt dışına ihracı için her türlü kolaylığın ve önceliğin sağlanacağı düzenlemelere yer verilmelidir kanaatindeyiz.
 
Kyoto Protokolü ve İklim Değişikliği Anlaşması’nın ilkeleri de sertifikasyon uygulamasını zorunlu duruma getirmektedir. Böyle bir sertifikasyon sisteminin oluşturulmasında, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yanısıra, gerçekçi sivil toplum kuruluşlarının, yatırımcı işadamları kuruluşlarının iki bakanlığın yanısıra görev alması gerekmektedir ki, RESSİAD üzerine düşen her türlü görevi yapmaya, istenilen hizmeti yerine getirmeye hazırdır.
 
Yenilenebilir kaynakların en önemli teşvik unsuru, yeşil sertifika uygulaması sonucu Avrupa bazında yapılabilecek sertifikasyon ticareti olacaktır. Böylece, Türk halkının cebinden ve Türk maliyesinden para çıkmadan, yeşil elektrik daha yüksek bir fiyatla yurt dışına ihraç edilebileceği gibi, emisyon sınırlamalarının zorunlu kıldığı sertifikasyon ticareti Türkiye’ye elektrik ihracının yanısıra ek bir döviz de getirecektir.
 
 
SONUÇ
 
Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nda Türkiye’de yenilenebilir enerjileri destekleyen bir yasanın olmadığı ve çıkarılması gerektiği vurgulanıyor. Bu yasa Türkiye’nin ulusal çıkarları için de gerekiyor.
 
Ancak, proje tacirlerinin değil, gerçek yatırımcıların çıkarlarını koruyacak ve ülkeye kazanç sağlayacak bir yasaya ihtiyacımız var. Mevcut tasarının değiştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Taleplerimize ilişkin olarak göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
 
Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır tarafından yapılan bu genel sunuşun ardından, heyet üyelerimiz, paralel doğrultuda kişisel görüşlerle konuyu ayrıntılandırmışlardır.
 
Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe, cevabi konuşmasında, taleplerimizi haklı bulduğunu, yenilenebilir kaynakların önünün açılması gerektiğini, ancak nükleer enerjiden de devletin âli çıkarları ve stratejisi açısından yararlanılmasının zorunlu olduğunu söylemiştir.
 
Sayın Pepe’ye, RESSİAD’ın nükleer enerjinin karşısında değil yanında olduğu, çevreciliğimizin ütopik değil gerçekçi olduğu, nükleer enerji ile dengeli biçimde yenilenebilir kaynakları kullanmak ilkesini benimsediğimiz, nükleer enerjiyi de temiz enerji olarak gördüğümüz, bunu internet sitemizde tüm kamuoyuna duyurduğumuz açıklanmıştır.
 
Sayın Bakan, orman alanlarının bu amaçla kullanımına ilişkin bedellerin çok aşağılara ve sembolik düzeylere çekilebileceğini ve bunun kolay olacağını, Orman Kanunu gereğince lisans süresi sonunda bu gibi tesislere Orman İdaresi’nin turistik tesisler gibi el koymasının söz konusu olmaması gerektiğini söyleyerek, Sayın Vahdettin Gökçe’ye, RESSİAD temsilcileri ile Orman Genel Müdürü’nün görüştürülmesi ve ardından Bakanlıkta bir teknik çalışma yapılması talimatını heyetimizin yanında vermişlerdir.
 
Sertifikasyon uygulamasına ilişkin isteğimizin de yerinde olduğu Sayın Pepe tarafından kabul edilmiştir. Türkiye’nin İklim Değişikliği Sözleşmesi’nden yana olmakla birlikte, Kyoto Protokolü’ne ilişkin olarak, linyitlerin kullanımı ve sanayinin gelişmesi açısından haklı çekinceleri bulunduğunu, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü açıklamışlardır. Bizim taleplerimiz doğrultusunda çalışmaları geliştirecekleri vaadinde bulunmuşlardır.
 
Görüşmeler sonucu, tüm haklı taleplerimizle ilgili olarak tam bir anlayış birliği içerisinde, diyaloğumuzu her kademede sürdürerek, gerekli çözümlerin üretilmesi yönünde çalışmaların yapılması için mutabakat sağlanmıştır. Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Osman Pepe’ye, Heyetimizin makamlarında sunduğu teşekkürlerimizi, internet sitemizde yineliyoruz.
 
Anlayışınıza teşekkür ederiz Sayın Bakanımız. RESSİAD, gerek çevre, gerekse çevre ve enerji ilişkilerinde daima sizin yanınızda olacak, haklı ve gerçekçi politikalarınızı daima destekleyecektir. Bu desteğimiz, orman alanlarında yenilenebilir enerji santrallarının kurulması için göstereceğiniz kolaylıklara koşut biçimde gelişerek, artacaktır.
 
Orman Genel Müdürü Sayın Osman Kahveci ile görüşme
 
Aynı gün (10.12.2004) saat 16.00’da, RESSİAD adına Orman Genel Müdürü Sayın Osman Kahveci ile yapılan görüşmeye, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır, Genel Sekreter Tolga Bilgin, Denetleme Kurulu Üyesi Levent Erdemir ve RESSİAD üyesi Ahad Berkin katılmıştır. Toplantıda Bakan Danışmanı Sayın Vahdettin Gökçe de yer almıştır.
 
 
10 Aralık 2004/ Soldan sağa: A. Berkin, M. Ö. Ültanır,  O. Kahveci, T. Bilgin, L. Erdemir
 
 
Bu toplantıda, orman alanlarının kullanımına ilişkin bedellerin azaltılması için, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı”nın yasalaşması gecikse bile, Orman Bakanlığı tarafından yapılabilecek olan iyileştirmelerin öncelikle gerçekleştirilmesi ve yatırımcıya kolaylık sağlanması konusunda mutabakata varılmıştır.
 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr