Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   16.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET  A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Etkinlikler
RESSİAD + RECS işbirliğiyle: Türkiye'de YEŞIL ENERJİ SERTİFİKASI çalıştayı (Workshop on the Green Certificates in Turkey - Cooperation with RESSİAD + RECS /28 Nisan 2006 - Ankara 21.10.2005

Türkiye’deYeşil Enerji Sertifikası Uygulamasına Geçiş

Çalıştayı

(Workshop on the Green Certificates in Turkey

linked to other certificate systems)

 

RESSİAD, dünyada "Yeşil Enerji Sertifikası" konusundaki yetkili kuruluş olan RECS (Renewable Energy Certificate System) ile işbirliği içerisinde, Ankara’da, yapılacak bir günlük çalıştay (work-shop toplantısı) düzenliyor. Ağustos 2005’de başlayan organizasyon çalışmalarıyla, başlangıçta 2005 yılı sonunda yapılması planlanan çalıştayın,  kamu kesimi ile ortaklaşa düzenlenmesi tasarlanmıştı. Kamu kesiminden hiç bir maddi destek ve sorumluluk istenmeksizin, 6 Eylül’den bu yana yapılan görüşme ve işbirliği önerilerine, kamu kesimi yetkililerince maalesef gerekli ilginin zamanında gösterilmemiş olması nedeniyle çalışmalar aksadığından, çalıştayın organizasyonunun kamu kesimi dışında özel kesimce sürdürülmesi ve RECS yetkililerinin programları da göz önünde tutularak, 2006 yılı ilkbahar aylarına ertelenmesi kararlaştırılmış bulunuyor. Çalıştayın kesin tarihi 2006 yılının ilk aylarında belli olacaktır. RECS, Avrupa ülkelerinin üye olduğu AIB (Association of Issuing Bodies) ile birlikte çalışmaktadır. RECS üyesi ülkeler ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Norveç, Portekiz, Slovenya, Yeni Zelanda olarak sıralanmaktadır. Çalıştayın amacı, yenilenebilir enerjilerden üretilecek yeşil elektrik kapsamında Avrupa ülkeleri ile enerji ve sertifika ticaretinin önünü açmaya katkıda bulunmaktır.

Yatırımcılar açısından önemli olan bu çalıştayın program taslağı aşağıda yer almaktadır. Çalıştaya ilgi duyan üyelerimizin ve şirket temsilcilerinin RESSİAD merkezi ile temasa geçmelerini bekliyoruz.

 

 

Çalıştay-1 gün

Diğer sertifika sistemleri ile bağlantılı olarak

Türkiye’deki Yeşil Sertifika

 28 Nisan 2006

 

Ankara

 

Taslak

 

 

9:00

Kayıt ve Kahve

 

 

Oturum 1: RECS (Yenilenebilir Enerji Sertifika Sistemi) Girişimi

·         RECS’in tarihi

·         Mevcut durum ve gelişmeler

 

 

 

Başkan: xxxxxxxxxxxx

 

 

9:30

Açılış

·             Çalıştayın amacı

·             Çalıştayın düzenlenme sebebi

 

By XXXXXX

 

9:50

Yenilenebilir Enerji için AB Politikası : Avrupa  perspektifi

·             RES-E yönergesinin amaçları nelerdir?

·             Güncel uygulama teknikleri: Enerji Kaynağı Orijini Garantisi (Guarantees of Origin - GoO) hedefleri ve uygulamaları

·             RE-yönergesinin değerlendirilmesi

·             Örnekler

 

RECS

 

10.10

RECS’in tanıtımı

·             Biz kimiz?

·             Ne yapmak istiyoruz: amaçlar nelerdir vb.

·             Faaliyetlerimiz nelerdir?

 

RECS

 

 

 

 


Oturum II: RECS International - Misyonu ve Stratejisi

 

 

 

 

11.00

 

AIB’nin tanıtımı

·             Ana taahhüt-RECS

·             Enerji verimliliği sertifika sistemi (Energy Efficiency Certificate System - EECS) planı

·             Ön-dökümanlar

 

AIB

 

 

11:10

RECS International - Misyon ve Stratejisi

·             GoO’nin harmonizasyonu

·             Sınır ötesi ticaret için ikili anlaşmalar

·             İki ülke arasında ortak pazar

·             RES-yönergesinin değerlendirilmesi

 

RECS

 

11:30

Emisyon Kurumları Birliği (Association of Issuing Bodies - AIB) kimdir ve faaliyet alanları nelerdir?

·             AIB’nin Katılımcıları

·             AIB’nin dokümantasyonu

·             GoO standartları

 

AIB

 

12:00

Açık oturum

 

 

12:30

Öğle Yemeği

 

 

 

Oturum III: Yeşil Sertifika Pazarında Talep

 

 

14:00

Genel bakış

·             Konuların detaylı incelenmesi

·             Diğer konular: mükerrer işlem; gönüllü yeşil pazar ; yönetim kodları; geri ödeme ilkeleri; uluslararası ticaretin sonuçları;

 

RECS ve AIB

 

 

14:00

Feed-in sistemi ve Yeşil Sertifika

Feed-in sistemi ve yeşil sertifika sistemi birleştirilebilir mi? Faydaları nelerdir?

 

 

14:10

Yeşil sertifika ve Avrupa Emisyon Planı (European Emission Scheme - ETS)

Müşterek Uygulama (Joint Implementation - JI) olası mı ve  yenilenebilirlerin ETS’ye uygulanabilirliği.  RECS denetleme aracı olarak kullanılabilir mi?

 

 

14:20

Ulusal hedefler

Ulusal hedeflerin belirlenmesi ve RES-E (ya da GoO) ticaretinin bu hedeflere katkısı

 

 

14:30

Enerji kaynağı orijin garantisi

GoO nedir ve diğer sertifika sistemlerinden farkı nedir? GoO’nin diğer ülkelere transferi olur mu ve AIB’nin rolü nedir?

 

 

14:40

İkili Anlaşmalar

İki devletin hedefleri doğrultusunda ihracat ve ithalatı düzenleyen ikili anlaşmalar yapabilir mi?

 

 

14:50

Kulis faaliyetleri RECS International

Avrupa pazarında, yenilenebilir enerji için RECS tarafından yapılan çalışmalar. RECS International organizasyonuna neden üye olunmalıdır?

 

 

15:00

Kahve Molası

 

 

Oturum IV: Türkiye’nin Yeşil Sertifika Projesine Katılımı

 

 

15:30

 

Türkiye’nin diğer Avrupa ülkelerine bağlantısı için atılması gereken adımlar

·             Türkiye’nin Avrupa’ya bağlanması için neler gereklidir?

·             Bağlantı şebekesi gerekli midir?

·             Türkiye ve diğer ülkelerdeki uygulamalar

 

AIB

 

 

15:50

Açık oturum

·             Türkiye’nin yeşil sertifika projesine katılma  yolları nelerdir?

·             Yeşil sertifika sistemine Türkiye neden katılmalıdır?

·             Sonraki aşamalar nelerdir?

 

Başkan: xxxxx

 

16:40

Toplantının tamamlanması

·             Başkan tarafından çalıştayın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

 

 

16:45

 

Kapanış

 

 

 

One-day Workshop on

Green certificates in Turkey linked to other certificate systems

 April 28, 2006

 

Ankara

 

Draft Program

 

 

9:00 hour

Registration and welcome coffee

 

 

Session 1: The RECS initiative

·         The history of RECS

·         State of the art and new developments

 

 

 

Chairman: xxxxxxxxxxxx

 

 

9:30 hour

Opening

·             Overview and of the aim of the workshop

·             The reason why the workshop is organised

 

By XXXXXX

 

9:50 hour

EU policy for renewable energy: the European context

·             What are the main aims of the RES-E directive

·             What is the state of the art: targets and implementation Guarantee of Origin

·             Evaluation RE-directive

·             Some examples

 

By RECS

 

10.10 hour

Introduction to RECS

·             Who are we

·             What do we want: what are the aims, etc

·             What are the activities

 

By RECS

 

 

 

 


 


Session II: Mission and Strategy of RECS International

 

 

 

 

11.00 hour

 

Introduction to AIB

·             Basic Commitment RECS

·             EECS scheme

·             Pro- documents

 

By AIB

 

 

11:10 hour

RECS International Mission and Strategy

·             Harmonisation of the GoO

·             Bilateral agreements for cross border trade

·             Common markets between two countries

·             Evaluation RES-directive

 

By RECS

 

11:30 hour

What is the association of issuing bodies and what are the activities?

·             Participants AIB

·             The documentation of the AIB

·             The standard for the Guarantee of Origin

 

By AIB

 

12:00 hour

Discussion

 

 

12:30 hours

Lunch

 

 

 

Session III: Demand side of the green certificate market

 

 

14:00 hour

Overview of specific issues

·             There are many issues that can be looked upon in more detail

·             Other possible issues are: double counting; voluntary green markets; Code of conduct; redemption principle; results of international trade so far; ETC

By RECS and AIB

 

 

14:00 hour

Feed-in systems and Green certificates

Is a feed-in system to be combined with a certificate system? If so, why should you?

 

 

14:10 hour

Green certificates and ETS (European Emission Scheme)

Is JI possible and how does renewables fits is in the ETS? Is RECS to used as monitor instrument

 

 

14:20 hour

National targets

How are the targets to be interpreted? Is import of RES-E (or GoO) to be accounted for the national target?

 

 

14:30 hour

Guarantee of Origin

What is the GoO and how does this differ from the RECS-certificate? Can you transfer a GoO to another country and what role does the AIB plays?

 

 

14:40 hour

Bilateral agreement

Two governments can make a bilateral agreement that regulates the import and export and make them accountable for target counting.

 

 

14:50 hour

Lobby activities RECS International

What is RECS doing in order to come to a pan-European market for renewable energy? Why to become a member of RECS International?

 

 

15:00 hours

Coffee break

 

 

Session IV: Participation of Turkey in green certificate scheme

 

 

 

15:30 hour

 

Next steps to have a linkage from Turkey with the rest of Europe

·             What is needed to have Turkey connected to Europe?

·             Is an inter connector needed?

·             What is in it for Turkey and what is in it for other countries?

 

By AIB

 

 

15:50 hour

Discussion

·             What are the possibilities for Turkey to participate?

·             Why to participate with green certificate systems?

·             What are the next steps?

 

Moderator: xxxxx

 

16:40 hour

Wrapping up the meeting

·             The chairman will formulate the outcome of the workshop

 

 

 

16:45 hour

 

Closing of the meeting

 

 

 

 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr