Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   20.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET  A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Duyurular
Elektrik piyasasında üretim faaliyeti için yapılan lisans başvurularının inceleme ve değerlendirme sürecinde kullanılacak, kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarı tablosu 20.10.2007
    
Elektrik piyasasında üretim faaliyeti için yapılan lisans başvurularının inceleme ve değerlendirme sürecinde kullanılacak, kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarı tablosu
Kaynak Türü
Toplam Birim Yatırım Tutarı (YTL/MWm)
Kömür
1.250.000
Doğalgaz / LPG
1.000.000
Fuel Oil / Nafta
1.000.000
Hidro
1.600.000
Rüzgar
2.000.000
Jeotermal
2.100.000
Biyokütle
1.700.000
Biyogaz
1.900.000
Güneş
4.200.000
Diğerleri (Nükleer hariç)
1.400.000
 
Not: Bu tablo, üretim teknolojisindeki ve piyasadaki diğer gelişmeler ile Hazine Müsteşarlığı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi çerçevesinde belirlenen ABD$’ı yıl ortalaması değerindeki değişiklikler çerçevesinde güncellenecektir.

    

 
 
Ek-5/a
 
                Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde Kuruma sunulması gereken banka teminat mektubu örneği
 
 
                                                                                                                                                                     Tarih    :
                                                                                                                                                                      No        :
 
 
TEMİNAT MEKTUBU
 
 
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
Ziyabey Caddesi, No:19, Balgat / ANKARA
 
……… İli ……..İlçesi, …….mevkiinde kurulması planlanan, …… dayalı …… MW kurulu gücündeki üretim tesisi için lisans almak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum) başvuruda bulunacak………………………………….’nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan …………………………(rakam ve yazı ile) YTL.’yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketin, Elektrik Piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, şartname, lisans ve ilgili diğer mevzuat hüküm ve şartları uyarınca belirlenen yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu, beyan ve taahhüt ederiz.
 
İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır.
 
 
 
…………………….BANKASI A.Ş.
………..……ŞUBESİ
                                                                                 Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Ek-5/b
 
                Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde Kuruma sunulması gereken banka teminat mektubu örneği
 
 
                                                                                                                                                                     Tarih    :
                                                                                                                                                                      No        :
 
 
TEMİNAT MEKTUBU
 
 
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
Ziyabey Caddesi, No:19, Balgat / ANKARA
 
……… İli ……..İlçesi, …….mevkiinde kurulması planlanan/inşa halindeki, …… dayalı …… MW kurulu gücündeki üretim tesisi için lisans alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) Kararı ile uygun bulunan/lisans verilen………………..’nın (Şirket), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum) vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan ………………… (rakam ve yazı ile) YTL.’yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketin, Elektrik Piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, şartname, lisans ve ilgili diğer mevzuat hüküm ve şartları uyarınca, lisansa konu üretim tesisinin geçici kabulünü tamamlayarak Kuruma tevsik etmemesi veya herhangi bir nedenle lisansının sona erdirilmesi veya lisansının iptali halinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 
İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır.
 
 
 
…………………….BANKASI A.Ş.
………..……ŞUBESİ
                                                                                Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları
 
 
 
 
 
 
 
10 Ekim 2007 tarihli ve 26669 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

 
               KARAR NO : 1292/25                                                                                  TARİH : 27/08/2007
                Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde, ilgili tüzel kişilerden MWm cinsinden beher kurulu güç (virgülden sonraki iki basamak dâhil) başına alınacak tutarın onbin YTL, bu kapsamda Kuruma sunulacak teminat mektubu üst sınırının bir milyon YTL olarak tespit edilmesine,
               Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, üretim faaliyetleri açısından kaynak türü ve kurulu güç bazında Kuruma sunulması gereken banka teminat mektubu tutarlarının aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
Kurulu Güç (MW)
Öngörülen toplam yatırım tutarına uygulanacak yüzde (%)
Uygulanan Formül
0 < P ≤  10 MW
3
P x TYT x 0,03
10 < P ≤  100 MW
2
TYT x [0,3 + (P – 10) x 0,02 ]
P > 100 MW
1
TYT x [2,1 + (P – 100) x 0,01]
P: Kurulu Güç (MWm cinsinden; virgülden sonraki iki basamak dâhil)
                          TYT: Kurum tarafından öngörülen toplam birim yatırım tutarı
             karar verilmiştir.
 
 
 

 

    
 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr